Life Giving Culture is een stichting die gestart is in 2016. Het doel is per seizoen wat aangepast; op dit moment is het vooral het ondersteunen in het persoonlijke en gezamenlijk tijd nemen met God. De meest essentiële levensvaardigheid om leven-brengend te zijn.

Volg ons op:           YouTube        Instagram    Facebook

Gebed om mee te doen

Samen bidden, life of online via videobellen in de ochtenden van 4u – 6u.

Hulpverlening Puurity

Een stap verder komen in je emotionele ontwikkeling, een stap verder in traumaverwerking of een doorbraak ontvangen in het probleem / de ziekte waar je tegenaan loopt vanuit een psychisch perspectief.

Muziek om mee te doen

Worship, ontmoetingen met God, voorbede, openbaringen, levenbrengende Woorden van God… allemaal mogelijkheden voor deze live-muziek.