Life Giving – innerlijk herstel

Puurity is onze hulpverleningspraktijk die we in 2015 begonnen zijn. Vanuit onze passie om mensen te bevrijden en hersteld te zien van emotionele (en geestelijke/lichamelijke) problemen en worstelingen. We ondersteunen in het proces en helpen je samen met God. Kijk hier voor meer info. We werken vanuit een levensvisie dat we een geheel zijn, gemaakt als geest, ziel & lichaam. Verwonding scheurt dat uiteen en dat brengt twijfel en tegenstrijdigheid, pijn. We gaan samen met jou kijken naar hoe we de harmonie in jou kunnen herstellen tot de scheppingsorde, ofwel volledig doorzichtig & puur worden. Dit is de essentie van heiligmaking. Op YouTube is er een lijst met helpende psycho-educatie onder Puurity.

Een reactie na de sessies: Dit was heel indrukwekkend om Jezus zo dichtbij te ervaren, bijna tastbaar. We gingen samen terug naar de pijnlijke momenten die mij gevormd hadden en me verkeerde overtuigingen lieten geloven. Omdat Hij in deze herinneringen kwam mocht ik ervaren dat Hij er toen bij was en me droeg. Hierdoor heb ik een hele diepe innerlijke genezing mogen ervaren en heb ik kunnen accepteren dat Hij toen al zijn oog op mij had. Dat ik geliefd en gewild ben, en dat Hij een plan heeft met mijn leven.

Bijzonder hoe zulke emotionele processen ook in de Psalmen omschreven staan, kijk hier in Psalm 107. We herkennen zoveel van processen van cliënten hierin!

“Sommigen van ons, waaronder ik, zaten ooit in duisternis, leefden in de donkere schaduwen van de dood. Ik noemde het depressie. Ik was gevangen, net als veel anderen, in mijn eigen pijn. En ik zat vastgeketend, aan mijn spijt, schuldgevoel en leven in het verleden. Ik wist het niet, maar ik luisterde niet naar de wijze raad van God, dat maakte dat ik in opstand kwam tegen wat God tegen me zei. Door de omstandigheden heen, werd ik nederig. Later begreep ik, dat Hij me zag, terwijl ik viel en er niemand was die me omhoog hielp [want door duisternis isoleerde ik mezelf, dus ik had geen mensen om me heen]. Hij was er, Hij zag me, voelt zo lief. Mijn eigen pijn, werd mijn pijniging, mijn straf. Hij had zich kunnen afkeren maar deed dat niet.

Toen riep ik “Heer, help me, red me!” En dat deed Hij. Zijn Licht brak door de depressieve duisternis heen, Hij leidde me naar buiten. Onder de donkere schaduw van de dood vandaan. Hij leidde me in vrijheid en brak al mijn kettingen [ik was geketend aan spijt & schuld].

Dus steek je handen in de lucht en dank Hem voor Zijn geweldige goedheid. Voor Zijn wonderen van liefde en meeleven. Want Hij sloeg door zware gevangenisdeuren heen en verbrijzelde de stalen tralies die ons tegenhielden, alleen maar om ons vrij te laten.

Nu ben ik vrij en leer ik om Zijn stem te volgen. Ik leer weg te blijven bij die schaduw van de dood. En ik leer anderen te helpen uit die donkere schaduwen van de dood te komen, door het vertellen van de wijze raad van God. En ik wil mee dienen, samenwerken, in het moment dat Hij door deuren slaat, stalen tralies verbrijzelt, kettingen verbreekt en mensen naar buiten in vrijheid leidt.”

Psalm 107:10-16